Agencja Ochrony Mienia DORAN Sp. k. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji od 1992roku.

Założenie spółki komandytowej aktem notarialnym i wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego przez dwóch wspólników ojca i syna do dnia dzisiejszego nie uległo zmianie.

Przeszliśmy proces wymiany i weryfikacji Koncesji uzyskując pozytywną ocenę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Agencja Ochrony DORAN Sp. k. jest firmą rodzimą, bez udziału kapitału zagranicznego. Naszą dewizą jest "traktować Klienta jak swoją najlepszą inwestycję.

Pracownicy firmy są starannie dobierani, oraz weryfikowani pod względem predyspozycji psychofizycznych, przeszkoleni zgodnie z wymaganiami ustawy (Dz. U. Nr. 114 poz 740 z późn. zmianami), są ludźmi młodymi, wysportowanymi, zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy i posiadają licencje I i II stopnia.

Wszyscy są jednolicie ubrani, wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego, oraz środki łączności bezprzewodowej.

Na wyraźne życzenie Klienta sporządzamy audyt sposobu zabezpieczenia obiektu, dokonując oceny zagrożenia i wskazując optymalne rozwiązania.

Posiadamy uprawnienia Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej - SUFO.

Doran Sp. k. posiada ubezpiecznie odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej.